5.47 5.47. Початок населеного пункту

Знак № 5.47

Знак 5.47

Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.