5.46 5.46. Кінець населеного пункту

Знак № 5.46

Знак 5.46

Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Знак установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.


Фотографії знака 5.46