5.45 5.45. Початок населеного пункту

Знак № 5.45

Знак 5.45

Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Знак установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.


Фотографії знака 5.45