4.16 4.16. Обмеження мінімальної швидкості

Знак № 4.16

Знак 4.16

Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 цих Правил.