1.5.3 1.5.3. Звуження дороги

По-русски: Сужение дороги

Знак № 1.5.3

Знак 1.5.3

Знак — звуження дороги з лівого боку.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.


Фотографії знака 1.5.3