1.37 1.37. Дорожні роботи

Знак № 1.37

Знак 1.37

Ділянка дороги, на якій виконуються дорожні роботи.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.

Знак може бути встановлено на відстані 10–15 м до місця виконання короткотермінових робіт на проїзній частині в населеному пункті.

Поза населеними і в населених пунктах знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.


Фотографії знака 1.37