1.36 1.36. Дикі тварини

По-русски: Дикие животные

Знак № 1.36

Знак 1.36

Ділянка дороги, на якій можлива поява диких тварин.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.


Фотографії знака 1.36