1.35 1.35. Перегін худоби

По-русски: Перегон скота

Знак № 1.35

Знак 1.35

Ділянка дороги, на якій можлива поява худоби.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.


Фотографії знака 1.35