1.26 1.26. Двосторонній рух

Знак № 1.26

Знак 1.26

Початок ділянки дороги (проїзної частини) із зустрічним рухом після одностороннього.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.


Фотографії знака 1.26