1.14 1.14. Викидання кам’яних матеріалів

Знак № 1.14

Знак 1.14

Ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.

Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.


Фотографії знака 1.14