1.13 1.13. Слизька дорога

Знак № 1.13

Знак 1.13

Ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.

Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.


Фотографії знака 1.13